Born to Move

07.10.2022

Rörelseglädje för barn. Kursstart lördag 29 oktober.

Genom skratt och lek utvecklar barnen nya färdigheter och bygger upp sitt självförtroende. Målet är att utveckla barnets kroppsmedvetenhet, motorik, balans och koncentration samtidigt som vi har KUL!

Vi erbjuder Born to Move för åldersgrupperna 4-5 år och 6-7 år.