Born To Move

BORN TO MOVE™ är en gruppträningsform som är skapad för barn.

Barnen lär sig att dansa och röra på sig genom musik, texter och steg som är specifikt åldersanpassade för varje åldergrupp. Den huvudsakliga målsättningen är att barnen har roligt och får uppleva en positiv känsla av rörelse och aktivitet, vilket vi tror i sin tur leder till fortsatt glädje och lust att röra på sig. 

Finns i grupperna 4-5 år och 6-7 år.