Hårmineralanalys

Håret ger svar

Hårmineralanalys, eller håranalys, är ett verktyg för att mäta mineralstatus och klarlägga metabolisk typ. Att analysera den näringsmässiga statusen genom hårmineralanalys har många fördelar jämfört med analyser av andra vävnader, eftersom den visar graden av mineralretention i kroppen.